Mẹo học lái

thông báo lịch thi sát hạch ô tô tháng 12.2020

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ ĐẾN 16/12/2020

STT Ngày thi Hạng xe Đơn vị đào tạo Địa điểm sát hạch
1 07/12/2020 B1,B2,C Trường CĐGTVTTW1 Trung tâm SHLX-CĐGTVTTW1
2 09/12/2020 B1,B2,C Trường TCKT Công Binh Trung tâm SHLX- CĐGTVTTW1
3 12/12/2020 B1,B2,C Trường CĐGTVTTW1 Trung tâm SHLX- CĐGTVTTW1
3 15/12/2020 A1 Trường CĐGTVTTW1 Trung tâm SHLX- CĐGTVTTW1

 

 

 


Các tin tức khác: