Trung tâm Sát hạch lái xe

Tiền thân được sáp nhập từ Ban nghề Cơ giới II và III thành Trung tâm Đào tạo cơ giới công trình giao thông theo Quyết định số 201/QĐ-TC ngày 29/11/1997 của Hiệu trưởng.
Ngày 19/2/1998, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 3460/QĐ-BGTVT về việc đầu tư xây dựng cơ sở sát hạch và cấp giấy phép lái xe tập trung tại Sơn Tây, trực thuộc Trung tâm Đào tạo điều khiển phương tiện giao thông vận tải Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông vận tải 1 thị xã Sơn Tây.

Ngày 31/12/1998, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Giao thông vận tải 1 có Quyết định số 211/QĐ-TC về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo Cơ giới công trình giao thông thành Trung tâm Đào tạo điều khiển giao thông vận tải (nay là Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe).
Ngày 8/11/2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I có Quyết định số 1317/QĐ-CĐNGTVTTWI-TCHC về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVTTWI
Ngày 6/12/2013, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I có Quyết định số 1515/QĐ-CĐNGTVTTWI-TCHC về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe thành Trung tâm Đào tạo lái xe và Trung tâm Sát hạch lái xe.

Trung tâm Sát hạch lái xe có nhiệm vụ và quyền hạn:


1. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định để thực hiện kỳ thi sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan; Báo cáo về Sở Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam khi thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch hoạt động không chính xác, không ổn định hoặc khi thay đổi thiết bị, phương tiện dùng cho sát hạch để xử lý kịp thời.
2. Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ thi sát hạch theo quy định.
3. Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe đưa học viên đến ôn luyện và các hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch đúng kế hoạch, thuận tiện.
4. Chấp hành và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, kiểm chuẩn Trung tâm Sát hạch lái xe.
5. Xây dựng thu, chi hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện theo quy định.
6. Thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Sát hạch; Công khai mức thu phí sát hạch và thu các dịch vụ khác.
7. Bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết khi có các vụ việc xảy ra.
8. Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ sát hạch theo quy định.
9. Nối mạng thông tin quản lý với cơ quan quản lý sát hạch trực tiếp.

Trung tâm SHLX Sơn Tây
Địa chỉ: Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nôi   *  Điện thoại: 02433.835.536

                       DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CNV TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Đại Nam

Giám đốc

0916.556798

2

Lê Quang Vịnh

 

 

3

Bùi Ngọc Sơn

 

4

Hồ Thủy Giang

 

 

5

Lê Lâm

 

 

6

Khương Văn Lâm

 

 

7

Đàm Công Kiên

 

 

8

Khuất Văn Mạnh

 

 

9

Ngô Thị Huệ

 

 

10

Đào Thế Tuấn

 

 

11

Phan Văn Hùng