Hồ sơ học lái xe

I- Hồ sơ học lái xe gồm: 1- Giấy khám sức khỏe của người lái xe. (*) 2- Chứng minh thư (thẻ căn cước ) photo 3- 04 ảnh 3x4 II- Thời gian đào tạo Thời gian đào tạo B1: 2,5 tháng (76 ngày) B2: 3 tháng (93 ngày) C: 4,5 tháng (140 ngày). Chi tiết liên hệ ĐT: 0986.460.295

 I- Hồ sơ học lái xe gồm:
   1- Giấy khám sức khỏe của người lái xe. (*)
   2- Chứng minh thư (thẻ căn cước ) photo
   3- 04 ảnh 3x4
II- Thời gian đào tạo
   Thời gian đào tạo
      B1: 2,5 tháng (76 ngày)
      B2: 3 tháng (93 ngày)
      C: 4,5 tháng (140 ngày)
III- Học phí
   Hạng B1: 14.500.000 đồng.
   Hạng B2: 15.590.000 đồng.
   Hạng C:   17.500.000 đồng.
IV- Liên hệ
   Chi tiết liên hệ điện thoại:  0986.460.295      0357.659.828


Các tin tức khác: