Bảng giá dịch vụ

HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG
Áp dụng từ tháng 3/2023

Xe mô tô A1 ( xe máy)

250.000 VNĐ

Lái xe con hạng B1.1

14.500.000 VNĐ

Lái xe con, hạng B2

15.590.000 VNĐ

Lái xe tải, hạng C

17.500.000VNĐ

Nâng hạng từ B2 lên C

6.000.000 VNĐ