Bảng giá dịch vụ

HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG
Áp dụng từ tháng 1/2021

Xe mô tô A1 ( xe máy)

150.000 VNĐ

Lái xe con hạng B1.1

6.500.000 VNĐ

Lái xe con, hạng B2

6.000.000 VNĐ

Lái xe tải, hạng C

7.600.000 VNĐ

Nâng hạng từ B2 lên D ( Xe khách dưới 30 chỗ)

4.430.000 VNĐ

Nâng hạng từ C lên D ( Xe khách dưới 30 chỗ)

3.200.000 VNĐ