Bảng giá dịch vụ

HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG
Áp dụng từ tháng 3/2020
Xe mô tô A1 ( xe máy) 150.000 VNĐ
Lái xe con, hạng B2 6.000.000 VNĐ
Lái xe tải, hạng C 7.600.000 VNĐ
Nâng hạng từ B2 lên D ( Xe khách dưới 30 chỗ) 4.430.000 VNĐ
Nâng hạng từ C lên D ( Xe khách dưới 30 chỗ) 3.200.000 VNĐ
Nâng hạng từ C lên E ( Xe khách trên 30 chỗ) 5.160.000 VNĐ
Nâng hạng từ D lên E ( Xe khách trên 30 chỗ) 3.690.000 VNĐ