thông báo lịch thi sát hạch ô tô tháng 6/2024

thông báo

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE


LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 06/2024

Ngày Hạng xe Đơn vị đào tạo Sân sát hạch
12/6/2024 Ô tô
TT GDNN và SH lái xe Hà Thành
 Trung tâm SHLX Sơn Tây
20/6/2024 Ô tô Trường CĐGTVT Trung Ương I  Trung tâm SHLX Sơn Tây
       
18/6/2024 Xe máy (A1) Trường CĐGTVT Trung ương I  Trung tâm SHLX Sơn Tây

16/01/2024 Sát hạch xe máy A1 Cơ sở BTL tại sân sát hạch Trường GTCC Các tin tức khác: