thông báo lịch thi sát hạch ô tô tháng 9/2023

thông báo

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE


LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 8/2023

Ngày Hạng xe Đơn vị đào tạo Sân sát hạch
21/9/2023 Ô tô
Trường CĐGTVT Trung ương I
Trung tâm SHLX Sơn Tây
16/9/2023 Ô tô Trường TCKT Công binh Trung tâm SHLX Sơn Tây
       
6/9/2023 Xe máy (A1) Trường CĐGTVT Trung ương I Trung tâm SHLX Sơn Tây
18/9/2023 Xe máy (A1) Trường CĐGTVT Trung ương I Trung tâm SHLX Trường GTCC

 Các tin tức khác: