Mẹo học lái

Thông báo lịch sát hạch tháng 6/2024

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE


LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 6/2024

Ngày Hạng xe Đơn vị đào tạo Sân sát hạch
12/6/2024 Ô tô TT GDNN và SH lái xe Hà Thành  Trung tâm SHLX Sơn Tây
       
20/6/2024 Ô tô Trường CĐGTVT Trung ương I  Trung tâm SHLX Sơn Tây
18/6/2024 Xe máy (A1) Trường CĐGTVT Trung ương I  Trung tâm SHLX Sơn Tây

16/01/2024 Sát hạch xe máy A1 Cơ sở BTL tại sân sát hạch Trường GTCC Các tin tức khác: